AKTUELT

KJØP SAILUN DEKK - STØTT "WORLD CHILD CANCER" I KAMPEN MOT BARNEKREFT

World Child Cancer
Som en innledende demonstrasjon av sin forpliktelse til World Child Cancer besøkte nylig Martin West (Direktør for Sailun Tyres Europe) WCC sitt hovedkontor i London hvor han overrakk en sjekk på 5000 pund.

Som norsk importør av Sailun dekk har Norgesdekk blitt utfordret til å delta i kampen mot barnekreft!


Kinesiske Sailun, som er den 20. største dekkprodusentene i verden har inngått et samarbeid med World Child Cancer hvor målet er å samle inn mest mulig midler til bekjempelse av barnekreft. World Child Cancer retter særlig fokus på bekjempelse av barnekreft i utviklingsland og organisasjonen drives utelukkende gjennom veldedighet.

Sailun har derfor lansert «World Child Cancer Challenge» som et innsamlingsinitiativ rettet mot distributører i hele Europa, og som norsk importør av Sailun har Norgesdekk blitt utfordret til å delta i kampanjen som varer fra desember 2015 frem til 30.april 2016.
 
LES OGSÅ: OM SAILUN DEKK

For hvert Sailun dekk som Norgesdekk selger går det 4 kroner til World Child Cancer!


Norgesdekk har vanligvis ikke hatt tradisjon for å gi støtte til så store tiltak, men vi synes saken i seg selv er meget god, og ikke minst er vi med å gir hjelp til noen som virkelig trenger det!

Norgesdekk har derfor besluttet å gi et bidrag på kr. 4 pr. solgte Sailun person/varebildekk i kampanjeperioden.
Så for hvert Sailun dekk som Norgesdekk selger går det 4 kroner til World Child Cancer.
Vi oppfordrer alle våre kunder til å kjøpe Sailun dekk der hvor det er hensiktsmessig og på den måten hjelpe oss å hjelpe i kampen mot barnekreft!

Norgesdekk AS har i tillegg allerede satt av 14.000 kroner til prosjektet.
Kampanjen går fra 1.12.2015 -30.04.2016, og Norgesdekk regner med å totalt sende av gårde 150.000 kroner til WCC.


 

Barnekreft

Sailun World Child Cancer
På verdensbasis får hvert år over 200.000 barn en kreftdiagnose. 80% av disse barna lever i utviklingsland hvor overlevelsesraten kan være så lav som 5%, sammenliknet med 80% i rike land.

Dårlige diagnoser, sammen med for lite spesialutdannet helsepersonell og en feilaktig oppfatning om at barnekreft er for vanskelig å kurere, gir i kombinasjon denne svært lave overlevelsesraten.
Selv i den vestlige verden er kreft den vanligste dødsårsaken blant barn mellom 1 og 15 år. Selv om prognosen for overlevelse her har økt til 80%, har statistikken dessverre stått stille de siste årene og ett av fem barn dør av kreftsykdommen.

Barn rammes av andre krefttyper enn voksne og behandlingen er ofte komplisert og krevende. Det er derfor et stort behov for mer forskning på området for å øke kunnskapen om behandlingsmetoder, resultater og bivirkninger.

Om World Child Cancer

World Child Cancer er en frivillig organisasjon som ble stiftet i 2007 av engelske Geoff Thaxter. På den tiden arbeidet Geoff for CLIC Sargent, som er Englands største barnekreftforening. Under en konferanse i Bangladesh besøkte han flere barnesykehus, og opplevde hvor lite som ble gjort for barna, på tross av at både medisiner og lindrende behandling var tilgjengelig for rimelig lave kostnader. Geoff satte derfor i gang arbeidet med å bygge opp et internasjonalt team med frivillig helsepersonell som sammen hadde kapasitet til å yte bistand over hele verden – samt hjelpe til med pengeinnsamling.

WCC sin visjon er at hvert barn i verden med kreft skal ha tilgang på best mulig behandling og pleie. WCC jobber aktivt for øke kunnskapen om behandlingsmetoder og forbedre pleieforholdene til barn med kreft i utviklingsland.
 
World Child Cancer støtter prosjekter i 14 utviklingsland gjennom en unik partnerskapsmodell basert på tre hovedelementer:
- Finansiell støtte til medisiner og fasiliteter, kunnskapsheving og støtte til pasientene og deres familier
- Støtte til lokalt helsepersonell som brenner for å forbedre forholdene i sitt eget land.
- Utveksling av kunnskap og kompetanse gjennom å koble sammen sykehus, helsepersonell og støttegrupper i industriland med utviklingsland.
 
World Child Cancer har et nettverk med over 50 frivillige profesjonelle helsearbeidere som yter den best mulige bistand med svært begrensede ressurser. I 2014 hjalp WCC over 3400 barn som var rammet av kreft gjennom finansiell støtte og frivillige tjenester for over 15 millioner kroner, samt tilrettelegging for trening og utdannelse av over 1000 profesjonelle helsearbeidere.
 
 
For ytterligere informasjon se:
http://www.sailuntire.ca/social/WCC/
http://www.worldchildcancer.org/
 
blog_header_image
Norgesdekk