OM DEKK

SATSER FOR MILJØGEBYR PÅ DEKK

Norsk Dekkretur har siden 2016 hatt ansvar for innkrevingen av miljøgebyr på dekk. Norge og Sverige var de første landene som etablerte et landsdekkende system for innsamling og gjenvinning av kasserte dekk. 


 
Miljøgebyr på dekk
I mer enn 25 år har det vært et innsamlings- og gjenvinningssystem som har vært meget effektivt og rimelig. Dette gjør at Norge har de laveste miljøgebyrene i hele Europa, samtidig som dekkene henter gratis hos alle forhandlere. Tidligere var det Toll & Avgifts direktoratet som stod for innkreving av Miljøgebyr på dekk via tollkreditten.
 
Volumet av innsamlede dekk øker år for år, som igjen medfører at kostnader øker for innsamlingen, og Norsk Dekkretur har derfor kommet med nye miljøgebyrsatser gjeldende fra 1. mars 2023.

Oversikt over miljøgebyrsatsene for respektive dekk-kategorier:
Satser miljøgebyr 2023
For mer informasjon om innsamling og gjenvinning av dekk: https://www.dekkretur.no/