oM nORGESDEKK

HISTORIE

NORGES STØRSTE UAVHENGIGE DEKK & FELG GROSSIST

Norgesdekk AS har sitt utspring fra Jæren Dekk gruppen, og ble etablert som selvstendig grossist-kjede i februar 2010. Siden oppstarten har Norgesdekk AS hatt en meget sterk utvikling, og er i dag Norges største uavhengige dekkgrossist. Via oppkjøp og nyetableringer er vi i dag representert i store deler av Norge med totalt 7 avdelinger fra Narvik i nord til Kristiansand i sør, samt Valla Däck i Sverige. Totalt er vi nå 135 ansatte.

Norgesdekk har siden starten hatt et sterkt fokus på utvikle og tilrettelegge for optimal drift, bredde og vareutvalg, nærhet til markedet, samt kompetanse og kundeservice. Norgesdekk representerer det ypperste av erfaring og spisskompetanse på alle områder innen dekk. Vi har en god stab av rutinerte og meget godt kvalifiserte medarbeidere som gjennom en årrekke har opparbeidet seg en unik spisskompetanse innefor de ulike segmenter. Samlet disponerer Norgesdekk i dag 43.000 m² lager, med en kapasitet på mer enn 550.000 dekk og felger.

 
DSC_5183

LIKESTILLING OG IKKE-DISKRIMINERING

Norgesdekk arbeider aktivt, målrettet og planmessig for å fremme likestilling og hindre diskriminering i bedriften. For mer informasjon se "Redegjørelse for likestilling og diskriminering i Norgesdekk"

>>Redegjørelse for likestilling og diskriminering i Norgesdekk