reklamasjoner
Norgesdekk AS gir 2 års garanti for fabrikasjonsfeil på alle felger og dekk, med mindre at produsenten har lengre garantitid. Da følges produsentens garantibestemmelser. Garanti regnes fra salgsdato. Eventuelle reklamasjoner skal meldes inn elektronisk på denne side. Dette gjøres straks problem er oppdaget. Uten at reklamasjonsskjema er korrekt utfylt og innsendt, sammen med kjøpskvittering/faktura vil ikke reklamasjon bli behandlet.

Bilder av dekk eller felg skal vise skade/problem. På dekk, produksjons uke og år, samt produksjonsnummer. På felg skal også bakside av felg gjøres ren slik at info som står på felgens innside kan leses på bilde(r).

Ingen produkter skal sendes til Norgesdekk uten eventuell avtale om det. Kun bilder og reklamasjonsskjema i første omgang. Fraktkostnader ved en evt. innsendelse av produkt som ikke blir godkjent som garantisak, må dekkes fullt ut av kunde.

Før en eventuell reklamsjonssak, kan det være smart å lese seg opp med tanke på hva som er en reklamasjon. Problemer kan i noen saker være feil på kjøretøy og eller feil montering.
DekkproblemKnapp
Felgproblemer
Felgpleie2
For felger gjelder følgende forbehold og dekkes ikke av garanti:
  • Skader som følge av steinsprut eller andre ytre påvirkninger.
  • Skader som følge av feil bruk av verktøy eller feil verktøy.
  • Skader som følge av bruk av feil vaskemiddel eller vasking med feil redskap.
  • Skader som måtte oppstå ved feil lagring.
  • Felger som er polert, polert + topcoat eller chrome overflate, skal ikke benyttes til vinterbruk. Da spesielt perioden med salting på veiene.

Vår nye reklamasjonsportal finner du nå i vår nettbutikk. klikk på banner under for å komme direkte til vår nettbutikk.

Reklamasjoner%202022_3