OM DEKK

Vinterdekk - lover og regler

Oppdatert info fra STROSTRO har ifølge tidligere beslutninger med svenske og norske trafikkmyndigheter opphørt å publisere vinterdekkelistene!

STROs styre har besluttet å avbryte publisering av vinterdekkelister, dekklister for personbiler og tungkjøretøy som vurderes av de respektive dekkprodusenter for å oppfylle kravene til vinterdekk i svenske og norske forskrifter.

Helt siden de nåværende definisjonene og kravene til vinterdekk i svensk og norsk regelverk ble innført, det vil si at et vinterdekk er et dekk som er "spesielt designet for vinterkjøring", har listene fylt en meget god funksjon som forbrukerinformasjon.

På midten av 1990-tallet da STRO vinterdekkelister ble introdusert, var det ingen merking med kvalifiserende funksjonstester som krav. I noen år er det 3 PMSF (fjelltopp / snøfnugg, se eksempel i bunn av side) merking med funksjonell test på snø som grunnlag. Det er denne merking og funksjonstest som ifølge UN ECE R117 kvalifiserer et dekk for bruk i "vanskelige snøforhold".
Utviklingen av nye testmetoder kan i fremtiden gi muligheter til flere markeringer på dekk og dermed klarere informasjon for både forhandlere og forbrukere om hvilke dekk som delvis oppfyller de juridiske kravene, men også som anbefales for nordiske vinterforhold.

Flere og flere land, ikke minst i Europa, innfører regler om bruken av vinterdekk, og hvor definisjonene i FNs ECE R117 danner grunnlag for kravene i disse reglene.
I lys av alt dette mener STRO i dag at disse listene ikke lenger oppfyller funksjonen de gjorde da de etter myndighetens ønske ble innført en gang.
Mulighetene og verktøyene for å innføre klarere lovgivning eksisterer i dag, og derfor tror vi at fjerning av lister ikke vil gi noen problemer for myndigheter, produsenter og leverandører for å gi relevant forbrukerinformasjon.

Et annet aspekt er at vedlikehold av vinterdekkelistene kan være i strid med eksisterende konkurranserett i EU eller enkelte land.

Oppdatering og publisering av vinterdekklister fra STRO vil opphøre fra og med 1. januar 2019. "

Fritt oversatt fra svensk https://www.stro.no/informasjon/vinterdekk

stro


3pmsf