OM DEKK

ny DEKKMERKING FRA EU

NY EU Label 2021
Etiketten vil inneholde informasjon om drivstoffeffektivitet og våtgrep, på en skala fra A til G, samt informasjon om dekkets eksterne støynivå, vist i desibel.

Informasjon om snø- og isgrep legges til, samt informasjon om kjørelengde og slitasje når en testmetode blir tilgjengelig. Etiketten må være godt synlige for forbrukerne og vises i alle situasjoner der dekk selges.  Dette gjelder også på nett, og skal inneholde en QR-kode for enkel skanning.

Fordeler med ny EU-merking av dekk:
Nye dekkmerker vil gi EU-forbrukere muligheten til å velge mer drivstoffeffektive dekk, noe som kan føre til store besparelser for dem når det gjelder forbruk, samt lavere utslipp. Trafiksikkerheten forbedres gjennom bedre våtgrep mens informasjon om støynivåer bidrar til å redusere støyforurensning forårsaket av biler.

Ny EU-etikett mai 2021

  • Den nye forskriften vil også dekke buss- og lastebildekk  (klasse C1, C2, C3).
  • Ytterligere informasjon (dekkidentifikator = art.nr.)
  • I tillegg til standardetiketten er det også muligheter for å inkludere ikoner som gjelder spesielt for vinter, som snø (3PMSF) og/eller grep på is (kun C1-dekk)
  • Støyklasser: ABC erstatter lydbølger
  • Omklassifisering for lavere klasser: D er nye E; Klasse D er ikke lenger tom (kun for C1- og C2-dekk); F og G slås sammen til E
  • QR-kode for identifisering av dekktype med lenke til EUs produktdatabase (EPREL)
Merking

Viser 3PMSF og Ice merking

Produktinformasjon


Den nye produkinformasjonen (PIS) genereres i EPREL-databasen, og er basert på informasjon som leverandører har rapportert:
  • Informasjon vist på EU-etiketten i tabellform
  • Dato for produksjonsstart
  • Dato for produksjon avsluttet

Eksempel på dekketikett i database:
DEKKETIKETT PDF
Eprel

EPREL Database


EPREL - European Product Registry for Energy Labelling

Hovedmål: Alle forbrukere vil kunne søke i produktdatabasen etter energimerking og produktinformasjon. Via QR-koden som vises på den nye etiketten, vil forbrukere få tilgang til dekkinformasjon og kunne laste ned relevant informasjon.

Leverandører (produsenter, importører og autoriserte representanter) må registrere dekkene sine før de selges på det europeiske markedet.

Eksempel på QR-kode som viser all info i EPREL database. OBS! QR-koden kan først benyttes etter 1. mai 2021, da database åpnes.
eprel michelin
Norgesdekk AS vil fortløpende implementere alle nye EU-Labler i b2b nettbutikk. Dekk som er produsert før 1. mai 2021 vil fortsatt bli levert med den "gamle" dekk etiketten, selv om nettbutikk er oppdatert med ny data.