TPMS sensorer

DEKKTRYKKSENSORER

TPMS -  DATA Dekktrykksensorer og PC software for TPMS


<<side for nedlastning>>

autelvt56

TPMS RESET

I linken til siden under, har vi samlet noen linker til Youtube som viser hvordan resette TPMS i kjøretøy

tpms knapp
 
dekktrykksensorer tpms

Hensikt med dekktrykksensorer

 • Øke kjøresikkerheten og redusere ulykker; feil dekktrykk vil øke bremselengden og påvirke kurveegenskapene, og dekkene kan overopphetes.
 • Redusere drivstofforbruket pga. ikke optimalt dekktrykk.
 • Redusere CO2-emisjon og dekkslitasje pga. forhøyet rullemotstand.
 

Fordeler med dekktrykksensorer

 • Problemer med dekktrykket blir meldt til bilføreren med en gang.
 • Problemene kan behandles tidlig.
 • Manuelle lufttrykkontroller er ikke nødvendige

Tidsmessige reguleringer for utrusting med en TPMS RDKS:
 1. Siden 1. november 2012 må alle nye typegodkjente biler og bobiler i EU være utstyrt med et TPMS.
 2. Fra 1. november 2014 må alle biler og bobiler med førsteregistrering være utstyrt med et TPMS.
 

Hvilke evner må et TPMS ha?

Allerede når kjøretøyet produseres må et direkte eller indirekte TPMS være integrert; senere installering er ikke forskriftsmessig.
 

Egenskaper iht. EU-lovgivning

 • Varsling ved trykktap i et enkelt dekk (innen 10 minutter): 20% mindre enn driftstrykk (Pvarm) ved 1,5 bar
 • Detektering av trykkfall ved hastigheter mellom 40 km/h og kjøretøyets maksimale yteevne
 • Dataoverføring med 434 MHz

I dag leveres det 2 ulike systemer for å lese dekktrykk - Direkte og indirekte TPMS:
tpms dekktrykksensorer

DIREKTE OG INDIREKTE TPMS

Hva er direkte TPMS?

Direkte TPMS er dekktrykkovervåkning ved hjelp av dekktrykksensorer i hvert dekk som måler trykket og temperaturen.
Registrerte data overføres trådløst til en sentral mottaker (ECU-Electronic Control Unit), dataene bearbeides, visning på bilførerens display.

Sammenligning med indirekte TPMS:
 • Veldig presis dataregistrering
 • Tilleggsfunksjoner, som dekkposisjonregistrering, måling av trykkfall mens kjøretøyet står stille, og overvåkning av reservehjulet
 • Tydelig mer arbeid ved stell og dekkskift
 • Krever store endringer hos bilverksted, f.eks. for vedlikehold, montasje og programmering av TPMS sensorer
 • Forsyning av alle dekk (vinterdekk, sommerdekk, reservedekk) med en funksjonsdyktig dekktrykksensor.

Hva er indirekte TPMS?

Indirekte TPMS bruker de eksisterende sensorene i bilens ESP/ABS; dekktrykket bestemmes ved hjelp av dekkets turtall og dataoverføres til den sentrale styreenheten (ECU = Electronic Control Unit)
Ved trykkfall:
 • Systemet detekterer en økning i dekkets turtall
 • Displayet viser en varselmelding til bilføreren

Sammenligning med direkte TPMS:
 • Mindre presis (f.eks. ingen opplysninger om det presise trykkfallet og temperaturmåling)
 • Mindre komfortabel (f.eks. ingen måling av dekktrykket når kjøretøyet står stille)
 • Intet ekstra arbeid når dekk byttes, fordi et er ingen sensorer i dekkene man må ta vare på.

Typer TPMS dekktrykksensorer

Norgesdekk leverer i dag 3 ulike typer dekktrykksensorer:
 • Clamp-in sensorer
 • Snap-in sensorer
dekktrykksensor dekktrykkventil

Kompleks utfordring – En felles løsning

Norgesdekk leverer Ateq VT56 for å programmere TPMS dekktrykksensorer.
Ateq VT56 er et ferdig tilpasset konsept for TPMS fra Alcar: Sensorer og monteringsverktøy, diagnose- og programmeringsenhet, samt service og reservedels-kit. 
Verktøyet dekker store deler av bilparken, men vi finner også her noen «smutthull» som ikke kan programmeres. Her bruker vi stort sett alternative sensorer ferdigprogrammerte sensorer fra VDO | Continental.
Vi har også smartløsningen REDI sensor, som også leveres av VDO, og som også er ferdig programmert.
 
I vår nye B2B nettbutikk, kan en nå søke TPMS til de aller fleste bilmodeller.
 

Hvilke områder påvirkes av TPMS-systemer?

I de følgende situasjonene kommer kjøretøyets eier hhv. bilverkstedet i kontakt med et direkte TPMS.
 • Diagnose når varsellyset lyser på displayet
 • Vedlikehold, reparasjon eller skift av sensorer
 • Dekkskift
 • Dekkmontasje
 • Sammensetning av hele hjul
 • Reparasjoner på dekken
 • Servicekontroll (f.eks. kjøretøyinspeksjon iht. nasjonale lover TÜV)
 

Konsekvenser for kjøretøyeieren

På grunn av den komplekse teknikken med TPMS dekktrykksensorer blir det vanskeligere for kjøretøyeieren å gjennomføre service på dekkene selv. Når varselsignalet lyser (f.eks. defekt dekk eller defekt sensor), og ved dekkskift trenger man et tilsvarende utstyrt som brukes på dekkverksted eller hos forhandler som tilbyr passende service.
 

Konsekvenser for bilverkstedet

For verksted er det derfor absolutt nødvendig å forberede seg for denne nye teknologien og å ta tiltak på et tidlig tidspunkt for å kunne betjene kunder med TPMS dekktrykksensorer og posisjonere seg i markedet som ekspert på dette området.

I de neste årene vil antallet av kjøretøy med TPMS øke kontinuerlig. Alle disse kjøretøyene har behov for reserve-sensorer eller sensorer for å utstyre vinterdekkene med. Dette vil gi bilverkstedene et enormt salgspotensial for tilsvarende service og produkter. 

I tillegg til de nødvendige kunnskapene må bilverkstedene også være utstyrt med det passende verktøyet (f.eks. for problemdiagnose eller programmering av sensorene) og forsynt med de passende reservedelene (f.eks. pakninger, ventiler eller hele sensorer).