SALGSBETINGELSER

SALGS, GARANTI- OG RETURBETINGELSER

Råd og vink om alufelger
Felger skal alltid prøves på bil før det settes ventil i eller dekk på. Dette for å sjekke at det er rett boltsirkeldiameter og rett offsett/innpress/ET. Felger som hvor det har vært montert dekk på, tas ikke i retur. Sjekk samtidig at felgene går klar bremsekalipere, støtdempere, skjermer og evt. deksel. Bolter/mutter og senterringer som evt. er sendt sammen med felger skal alltid prøves på bil før endelig montering. Ved endelig montering må det kontrolleres at bolter ikke er for lange (snurr på hjulet for å sjekke de ikke berører noe))eller at lukkede muttere ikke er dype nok (sjekk at hjulet sitter skikkelig fast). Ved montering av felger kan det være nødvendig å fjerne styrepinner, skruer, klips og lignende. Overflate både på felg og bil skal være rene. Det skal ikke brukes luftverktøy ved montering av alufelger. Vær forsiktig og bruk egnet utstyr ved montering slik at felgenes overflate ikke skades ved montering. Ettertrekking av bolter/muttere skal alltid gjøres etter 50-100km kjøring etter montering av hjul.

Det er viktig å rengjøre felger regelmessig med vanlig bil vaskemiddel . Kraftig felgrens ved feil bruk kan skade felgens overflate/lakk. Felgrens må ikke benyttes på chrome felger eller felger med polert overflate. Det er viktig å polere felgene, vel så ofte som bilen, for å gjøre renhold lettere og ta vare på felgens lakk og overflate.

Godkjenning
Våre felger er godkjente for bruk og felger til personbiler har en tillatt vektbelasting på 690kg. Felger til større SUV, varebil og campingbiler har høyere vektbelasting. Felger fra ND tilfredsstiller kravene. Kjøretøyforskriften § 13-1 forteller om hva som er tillatt. Pkt. 6.2 forteller nærmere om at man kan avvike inntil 15 mm. I sporviddeendring uten at kjøretøyet trenger fremstilles for godkjenning. Endringer utover 15 mm. må bekreftes av dokumentasjon i form av TUV eller ABE for at det skal kunne godkjennes. Det er bileiers ansvar å forsikre seg om utstyr påsatt bilen er tillatt i forhold til regelverk.    
Last%20norgesdekk
Vi forbeholder oss retten til å endre priser uten foregående varsel. Alle ordrer vil bli fakturert med gjeldende pris på leveringsdato. Vi tar forbehold om feiltrykk i denne prisliste. Alle priser er fakturagrunnlag uten mva. og evt. avgifter. Ved for sen betaling beregnes morarenter etter den til enhver tid gjeldende sats.

Ordrer under 4000,- netto, belastes med gebyr, kr. 140,-.

Hvis kunde mottar varer med skader påvirket av ytre omstendigheter/transport, feil antall eller mangler, plikter han å anføre dette på fraktbrev og få transportørens signatur, for så å straks og senest innen 7 dager melde dette til ND. Uten dette kan ikke ND rette opp i slike tilfeller.

Returbetingelser
Det er ikke returrett på noen varer med mindre dette er avtalt med ND. Retur av standard varer belastes med et gebyr på 10% returgebyr i tillegg til faktisk frakt. Spesialbestilte (ikke lagerstandard) varer tas ikke i retur. Varer som har vært montert, brukt, ikke er i original emballasje eller er utgått tas ikke i retur. Det samme gjelder varer på spesielle kampanjer eller sell off. Varer som er kjøpt for mer enn 12 mnd. siden, tas ikke i retur. Alle varer som blir returnert i henhold til avtale skal ha kopi av faktura fra ND med, sammen med referanse på hvilken person i ND som har godkjent retur. ND betaler ikke returfrakt.

logo pdf
LAST NED RUTINER FOR RETUR


Garantibestemmelser
Norgesdekk AS gir 2 års garanti for fabrikasjonsfeil på alle felger og dekk, med mindre at produsenten har lengre garantitid. Da følges produsentens garantibestemmelser. Garanti regnes fra salgsdato.. Eventuelle reklamasjoner meldes til din selger i ND, på ND sitt reklamasjonsskjema. Dette skal gjøres straks problem er oppdaget. Uten at reklamasjonsskjema er korrekt utfylt og innsendt, sammen med kjøpskvittering/faktura vil ikke reklamasjonsbehandling skje. Bilder av dekk eller felg skal vise skade/problem. Og på dekk, produksjons uke og år, samt produksjonsnummer. På felg skal også bakside av felg gjøres ren slik at info som står på felgens innside kan leses på bilde. Fraktkostnader ved en evt. innsendelse av produkt som ikke blir godkjent som garantisak, må dekkes fullt ut av kunde. Ingen produkter skal sendes inn til ND uten avtale om det, kun bilder og reklamasjonsskjema i første omgang.

For felger gjelder følgende forbehold og dekkes ikke av garanti:
Skader som følge av steinsprut eller andre ytre påvirkninger.
Skader som følge av feil bruk av verktøy eller feil verktøy.
Skader som følge av bruk av feil vaskemiddel eller vasking med feil redskap.
Skader som måtte oppstå ved feil lagring.
Felger som har polert, polert + klarlakk og chrome overflate skal ikke brukes vinteren og/eller i perioden med salting på veiene.