OM DEKK

DEKKSLITASJE

Dekk slites når de brukes, men du kan gjøre mye selv for å få dekkene til å vare lenge. Det viktigste er å kontrollere lufttrykket jevnlig og inspisere dekkene for unormal slitasje. Dekkene sladrer nemlig når du sluntrer unna lufttrykk-sjekken og når du ikke holder bilen i stand.
Men det er også mange andre faktorer som påvirker dekkslitasjen. Her er noen:
  1. Hastighet. Høye hastigheter øker drivstofforbruk og dekkslitasje på grunn av større rullemotstand. Senk farten, det lønner seg!
  2. Belastning. Overbelastning er en vanlig årsak til redusert levetid på dekket. Ved å øke belastningen med 10 prosent utover det anbefalte, reduseres levetiden med 20 prosent.
  3. Motorstørrelse. Sterke motorer gir raskere akselerasjon, men også øket dekkslitasje. 20 % flere hestekrefter gir 10 % mindre kjørelengde.
  4. Temperatur. Utetemperaturen påvirker dekkenes levetid. Om temperaturen øker fra 15 til 30 grader, reduseres levetiden med 25 prosent.
  5. Veibanen. Dekkene slites betydelig mer på tørr vei enn på våt. De slites minst på snø og is.
  6. Hastighetsvariasjoner. Kraftige hastighetsvariasjoner øker slitasjen. Om du halverer bremselengden, firedobles slitasjen.
  7. Svingkjøring. Ved å øke hastigheten fra 50 til 80 km/t i en kurve med radius 200 meter, blir dekkslitasjen mer enn seksdoblet!


Kilde: www.dekkimportorene.no
Lufttrykk