oM nORGESDEKK

Samfunnsansvar

Samfunnsansvar handler om vårt ansvar for hvordan vår virksomhet påvirker mennesker, samfunn og miljø. Norgesdekk sine verdier er ærlighet, respekt,engasjement og samarbeid. Med disse verdiene som kompass jobber vi for å vise samfunnsansvar på flere områder, både mot kundene våre, i vår egen organisasjon og som en ansvarlig bedrift. I dette ligger det at vi tar ansvar for mer enn å selge dekk og levere dekk-relaterte tjenester, og at vi bryr oss om samfunnet.
 

HUMANITÆRT ARBEID FOR BARN OG UNGE

Norgesdekk mener det er viktig å støtte samfunnsnyttig arbeid som i hovedsak drives på frivillig basis, og gjennom de siste årene har det blitt en tradisjon for Norgesdekk å engasjere seg ved å gi hjelp til noen som virkelig trenger det. I tråd med dette ønsker vi særlig å støtte organisasjoner som arbeider for og med syke barn. Vårt mål er å skape positive ringvirkninger i folks liv, både for enkeltmennesker, i lokalsamfunnet og i storsamfunnet.

World Child Cancer

Norgesdekk har i flere år engasjert seg i årlige innsamlinger til støtte for organisasjonen World Child Cancer, som retter særlig fokus på bekjempelse av barnekreft i utviklingsland og drives utelukkende gjennom veldedighet. Dette prosjektet ble avsluttet i 2017, hvor vi da klarte å samle inn 473.185 kroner til World Child Cancer!
 
>> LES MER OM WORLD CHILD CANCER

 
Malawi_link

STØTTE TIL FRIVILLIGE ORGANISASJONER

I Norgesdekk AS har vi tidligere hatt tradisjon for å gi alle våre kunder en gave til jul, men fra 2018 ønsket vi å gjøre det litt annerledes. Ved å gi denne julegaven til veldedige formål kan vi i fellesskap bidra til å gjøre noe for andre mennesker. I tråd med vårt tidligere engasjement for World Child Cancer ønsker Norgesdekk særlig å støtte organisasjoner som arbeider med og for syke barn. Hvert år kommer våre ansatte med forslag til organisasjoner som driver viktig humanitært arbeid, særlig for barn og unge.
 
>> LES NORGESDEKK GIR JULEGAVE TIL VELDEDIG FORMÅL


Støtte for 2018:
Valget for 2018 ble Stiftelsen Sykehusbarn, Kreftforeningen, Foreningen for hjertesyke barn, Barnekreftforeningen og Mental Helse som hver fikk 20.000 kroner.
 
Støtte for 2019:
For 2019 har vi fått inn 6 forskjellige forslag og skulle egentlig bare ha 5, men det blir vanskelig å utelate 1 av alle de gode forslagene. Stiftelsen Norsk Luftambulanse, Norges Myalgisk Encefalopati Forening, Mental Helse, Barnekreftforeningen, Redningsselskapet og Kreftforeningen blir derfor tildelt 20.000 kroner hver. 

Støtte for 2020:
For 2020 valgte vi Barnekreftforeningen, Frelsesarmeen, Kreftforeningen, ALS Norge og Ung Kreft som hver fikk 20.000 kroner.

Støtte for 2021:
For 2021 valgte vi Barnekreftforeningen, Diabetesforbundet, Kreftomsorg Rogaland, Rådet For Psykisk Helse og Stiftelsen Norsk Luftambulanse som hver fikk 20.000 kroner.

Støtte for 2022:
For 2022 har Norgesdekk til sammen fordelt kr. 105.000 kroner til  Blå Kors Kristiansand, Capacare, Kirkens Bymisjon Kristiansand, Kreftforeningen, Leger Uten Grenser, Norges Røde Kors, Stiftelsen Norsk Luftambulanse, Sykehusklovnene Vestfold og Sykehusklovnene Telemark.