AKTUELT

Ny Avdeling i Trondheim


Årets ‘’store begivenhet’’ er nytt lager i Trondheim, og større satsing på service for våre kunder i området.

Vårt lager på Øysand i Melhus er på 4500m2 og i løpet av september vil det bli fylt opp med våre varer.

Norgesdekk%20avd%20Trondheim
Runar Thanan Johansen ble i sommer tilsatt som avdelingsleder og selger på Norgesdekk avd. Trondheim. Han er et kjent navn for de fleste i bransjen og han har mange års erfaring med dekk og felg. Vegar Eidem er ansatt som lagersjef og begynner i september.
Avdelingen i Trondheim skal primært dekke fylkene Møre og Romsdal, Trøndelag og videre nordover. 

Trondheim er knutepunktet i midt-norge og avdelingen vil øke servicegraden til både gamle og nye kunder. Foreløpig er det 5 ansatte som skal sørge for utsendelse av dekk og felger flere ganger om dagen. Vi håper at lageret kan bli til stor nytte for dere av våre kunder som sokner til det, og at Norgesdekk vil oppleves som en enda bedre leverandør.

Norgesdekk avd Trondheim lagerfører produkter innefor segmentene bildekk, alufelg, lastebildekk og landbruksdekk.