oM nORGESDEKK

RAPPORTERING

Våre medarbeidere er vår viktigste ressurs og Norgesdekk arbeider aktivt, målrettet og planmessig for å fremme likestilling og hindre diskriminering i bedriften.

Norgesdekk AS har som arbeidsgiver med mer enn 50 ansatte en konkret aktivitets- og redegjørelsesplikt når det gjelder å fremme likestilling og hindre diskriminering som er beskrevet i Likestillings- og diskrimineringsloven.

Under finner du de årlige rapportene.


 

Rapporter for Likestilling og ikke-diskriminering

Likestilling_2%202021-2022
Redegjørelse for likestilling og
ikke-diskriminering 2021-2022
Likestilling_1_2022-2023
Redegjørelse for likestilling og
ikke-diskriminering 2022-2023
Likestilling_1_2023-2024
Redegjørelse for likestilling og
ikke-diskriminering 2023-2024

Rapporter for Åpenhetsloven

%C3%85penhetsloven%20ND%2023
Rapport Åpenhetsloven
Norgesdekk 2023