AKTUELT

Raskere godshåndtering med Log:Nett

Innføringen av Log:nett fra Transportnett har gitt oss bedre ressursutnyttelse, og gjør at vi nå sender varer til våre kunder i rekordfart!
I tillegg har det spart oss for ½ årsverk på hver av våre syv lagre i Norge, sier lagersjef Thomas Hauge.
 
For Norgesdekk utgjør dette store besparelser. Nå utnytter vi våre ressurser maksimalt og ekspederer varene enda raskere enn tidligere.

Thoma Hauge, Norgesdekk
Vi har fått et transportadministrativt system som ferdigstiller, etiketterer og sender varer til våre kunder i rekordfart, sier lagersjef Thomas Hauge i Norgesdekk.
Norgesdekk kaprer markedsandeler og går motstrøms sammenliknet med konkurrenter i dekkmarkedet. – Vi har en organisasjon som inkluderer våre medarbeiderne.
Virksomheten er bygd stein for stein og omsetter i dag for 570 millioner kroner. Våre 60 ansatte brenner for jobben. Her er det ikke forskjell på ledelsen og gutta på gulvet. Er det påkrevet tar alle i et tak for å få jobben unnagjort. Ingen breier seg med flotte titler, prangende kontorer og dyre firmabiler, sier Hauge. – Som lagersjef og IT-ansvarlig er jeg like mye på lageret og lemper
dekk, som jeg sitter foran dataskjermen og klekker ut nye praktiske IKT-systemer.

Ingen formell logistikkutdannelse
Hauge er utdannet lærer men har ingen formell logistikkutdannelse. Under lærerutdanningen jobbet han hos Norges Frukt. Etter endt utdannelse fikk han ansvaret med på å bygge opp grossistens avdelinger i Norge. Her tilegnet han seg praktisk logistikk kunnskap. I 2008 fikk han jobbtilbud hos Norgesdekk, noe han sa ja til.

Nærhet til markedet
Norgesdekk er en landsomfattende kjede med syv lagre i Bergen, Jæren, Kristiansand, Tønsberg, Oslo og Trondheim. Han kan fortelle at innkjøpsmønsteret til dekkforhandlere har endret seg de senere årene. – De vil ikke bruke opp egenkapitalen på eget lagerhold og
overlater derfor ansvaret til oss. Gode logistikkrutiner og presise leveranser gjør oss i stand til å betjene våre kunder opp til tre ganger daglig. Vi har egne Norgesdekkruter som betjener kunder i nærområdene.

Valget falt på Log:nett


I 2010 gikk Norgesdekk til anskaffelse av forretningssystemet Dekkpro. Etter å ha sondert markedet etter den beste TMS-løsningen, valgte selskapet i 2014 Log:nett fra Transportnett.

Kompetanse og referanser var avgjørende for valg av leverandør. –Vi har fått et transportadministrativt system som ferdigstiller, etiketterer og sender varer til våre kunder i rekordfart.

Transportnett har arbeidet tett sammen med Netpower i Bergen om integrering av Log:nett mot Dekkpro. Arbeidet startet i 2014 og ble avsluttet i 2015. Integrasjonsutfordringer ble løst på en fortreffelig måte av begge parter, sier Hauge, som er imponert over oppfølgingen til Transportnett. – De har vært flinke til å ta tak i uforutsette hendelser, fikse dem og holde oss orientert om fremdriften.
 
Brukerportal
Sammen med Dekkpro og Transportnett er det utarbeidet en brukerportal på hvert lagersted som produserer ordre og etiketterer forsendelsene. – Når en ordre godkjennes sendes alle opplysninger til Transportnett. Dermed unngår vi dobbelpunsjing og sendingsfeil. Alle opplysninger om leverings- og mailadresser lagres i Transportnett. Hver ordre som godkjennes av oss overføres elektronisk til Log:nett, som i løpet av 2 sekunder returnerer etiketter til lageret. Tidligere tok denne operasjonen 20-30 sekunder. TMS-systemet har gjort oss i stand til å jobbe mer effektivt.

Ordrebehandling
Norgesdekk betjener flere dekkbutikker i Norge, som enten kan bestille varene elektronisk eller via telefon. Elektronisk bestilling fra våre kunder går til alle lagre hos dekkimportøren. Hver kunde er knyttet opp til nærmeste geografiske lager. – Er ikke varene der går de til nærmeste lager som har dem. Via Log:nett skrives det ut pakksedler og etiketter. Deretter plukkes ordren på lager og sendes til oppstillingsområde hvor etiketter påklistres forsendelsen hvorpå den transporteres til kunde, sier Hauge. Han legger til at det brukes standard etiketter med strekkode i henhold til GS1-standarden. – Kundene bestemmer selv valg av transportør. Informasjonen lagres i ERP-systemet og fanges opp av Log:nett.
 
Nerius%20V
Alle vareopplysninger klargjøres i Log:nett. Her utarbeides det godslister der alle påsendingsopplysninger og kolli konsolideres. På bilde lagermedarbeider Nerijus Vilciauskas.

Enkel godshåndtering

Alle vareopplysninger klargjøres i Log:nett. Her utarbeides det godslister der alle påsendingsopplysninger og kolli konsolideres. – Dette forenkler og gjør godshåndteringen oversiktlig, sier Hauge. Han legger til at når varene sendes fra lager, mottar kunden en elektronisk melding via e-post om innhold og status. – De kan gå inn på sin portal og få all informasjon tilgjengelig i sanntid. Vi er den første dekkimportøren som tar i bruk applikasjonen, som har blitt en viktig konkurransefaktor for oss.
Ronny Landro, Norgesdekk
Lagermedarbeider Ronny Landro mener Log:nett har forenklet og gjort godshåndteringen mer oversiktlig.
Følger varene fra A til Å
Med Log:nett kan kundene spore varen fra A til Å. – Når de går inn på sin portal får de umiddelbar informasjon om hvor varen befinner seg geografisk. Her får de også informasjon om våre produkter, kunnskap om hvordan logistikken fungerer fra varene forlater lageret til de er fremme på rampa. Økt sporbarhet har resultert i bedre systemkontroll og redusert antall telefoner til ordrekontoret. Det er en vinn-vinn situasjon for kundene og et nyttig verktøy for våre selgere, sier Hauge. Han legger til at Norgesdekk i løpet av 2015 vil ta i bruk Price, Billing and Invoice. – Da kan vi legge transportavtalene direkte inn i systemet og avregne hvor store transportkostnadene blir pr. ordre. Det vil gi oss full kontroll påsporing og transport kostnader i realtid.

Full synlighet og kontroll
– Vår TMS-løsning gir kundene full synlighet og kontroll på utgående-, inngående og returlogistikk uavhengig av hvilken transportør som utfører oppdragene. Her får de oversikt over alle transportoppdrag med sporing og statuser i hele fremføringskjeden sammen med avvik
og transportkostnad pr. oppdrag, sier adm. direktør Jan Ole Hansen i Transportnett. Han legger til at TMS-løsningen innhenter og lagrer all sporing som utføres på oppdrag i stedet for å henvise til transportørenes sporingssider. – De har også tilgang på rapporter som viser leveringskvalitet og leveringsstatistikk. Vårt standardsystem er også tilpasset andre aktører i dekkbransjen, avslutter han.Opprinnelig artikkel hentet fra Transportnett. Gjengitt med tillatelse
 

Norgesdekk