felger med nav

Spesialfelger med Nav

Vårt sortiment på spesialfelger til ulike type nav og akslinger øker stadig.
Ved bestilling av spesialfelger er det viktig å kontrollere:
- Navhull
- Akselbredde
- Lagertype, kulelager, glidelager eller nålelager


 

Felger med Kulelager for større belastning

TK felg:

Sveist felg for montering på gjennomgående glatt aksel. Leveres med kulelager.
TK Felg

EK felg:

Sveist endenavsfelg for montering på aksel.
Leveres med kulelager og ofte med 2 ulike lagerstørrelser.
EK Fekg

GK felg:

Sveist felg forgaffelmontering.
Leveres med kulelager.
GK Felg

Felger med Rullelager - Glidelager for lavere belastning

EG felg:

Sveist endenavsfelg for montering på aksel.
Leveres med glidelager.
EG Felg

TG felg:

Sveist felg for gaffelmontering.
Leveres med glidelager
TG Felg

GR felg:

Sveist felg for gaffelmontering.Leveres med
rullelager
GR Felg

ER felg:

Sveist endenavsfelg for montering på aksel.
Leveres med rullelager.
ER Felg