NORGESDEKK STØRSTE BIDRAGSYTER I EUROPA

Det er med både glede og stolthet vi har fått vite at Norgesdekk ble den største bidrags- yteren til «World Child Cancer Challenge» i hele Europa! Ikke bare bidro Norgesdekk med mest penger, men vi var også den desidert største bidragsyteren med tanke på størrelsen på markedet vårt.
NORGESDEKK STØRSTE BIDRAGSYTER I EUROPA
Som tidligere nevnt inngikk Sailun i fjor et samarbeid med World Child Cancer hvor målet var å samle inn mest mulig midler til bekjempelse av barnekreft. Sailun lanserte «World Child Cancer Challenge» som et innsamlingsinitiativ rettet mot distributører i hele Europa, og som norsk importør av Sailun ble Norgesdekk utfordret til å delta i kampanjen. 

LES OGSÅ: STØTT WORLD CHILD CANCER I KAMPEN MOT BARNEKREFT

Norgesdekk hadde i perioden desember 2015 – april 2016 en kampanje hvor vi gav 4 kroner pr solgte Sailun dekk i støtte til WCC. I tillegg ga Norgesdekk kr. 14.000,- til WCC som et kick-off den dagen kampanjen startet. I perioden solgte Norgesdekk hele 40.000 Sailun dekk!  Til sammen utgjorde dette en støtte til WCC på 176.000 kroner!

Vi fikk altså nylig vite at Norgesdekk ble den desidert største bidragsyteren til kampanjen! Ikke bare har vi bidratt med det største beløpet, men vi var også den desidert største bidragsyteren med tanke på størrelsen på det norske markedet.

Igjen vil vi rette en stor takk til alle dere som har kjøpt Sailun dekk, støttet World Child Cancer og på denne måten bidratt til å gi medisiner, bistand og støtte til kreftsyke barn!

wcc-left-align%c2%ae2