NORGESDEKK GIR JULEGAVE TIL VELDEDIG FORMÅL

Norgesdekk AS gir 100 000 kroner til veldedig formål i stedet for julegave til kunder. Gjennom de siste årene har det blitt en tradisjon for Norgesdekk AS å engasjere seg i å gi hjelp til noen som virkelig trenger det. Valget i år er Stiftelsen Sykehusbarn, Kreftforeningen, Foreningen for hjertesyke barn, Barnekreftforeningen og Mental Helse som hver får 20.000 kroner.
NORGESDEKK GIR JULEGAVE TIL VELDEDIG FORMÅL
Som de fleste kjenner til har vi i flere år engasjert oss i innsamlinger til støtte for organisasjonen World Child Cancer, som retter særlig fokus på bekjempelse av barnekreft i utviklingsland og drives utelukkende gjennom veldedighet. I tråd med dette ønsker Norgesdekk særlig å støtte organisasjoner som arbeider med og for syke barn.

Les mer om World Child Cancer hercampaignimageStiftelsen Sykehusbarn - En stiftelse for barn på sykehus
Sykehusbarn er en frivillig stiftelse som drives på frivillig basis og jevnlig deler ut gaver og premier til barn på sykehus, samt har levert mange prosjekter som treningsrom, ungdomsrom og teknisk utstyr flere sykehus.

Mer om stiftelsen her: https://sykehusbarn.no/


2015-06-20-kreftforeningen-logo-660-440Kreftforeningen
Kreftforeningen jobber for å forebygge og bekjempe kreft samt bedre livskvaliteten for pasienter og pårørende. De er en av de største bruker- og interesseorganisasjonene i Norge og arbeidet er basert på innsamlede midler og gaver.
Mer om Kreftforeningen her: - https://kreftforeningen.no/


163c899b-8831-4de0-a172-c8c51c248567-w 960 h 960Foreningen for hjertesyke barn
Foreningen for hjertesyke barn jobber med å ivareta interessene for barn og unge under 18 år med medfødt, tidlig ervervet eller genetisk hjertefeil, samt deres familier og pårørende. 
Les mer om foreningen her: - http://www.ffhb.no/barnekreftBarnekreftforeningen
Barnekreftforeningen er en frivillig, landsdekkende organisasjon som drives av foreldre som har eller har hatt barn med kreft. Foreningen skal være en støttepartner og informasjonskilde for familier som rammes av barnekreft, samt bidra til forskning og utdanning for å bekjempe barnekreft.

Les mer om Barnekreftforeningen her - https://www.barnekreftforeningen.no/


helseMental Helse
Mental Helse er en medlemsorganisasjon for alle mennesker med psykiske helseproblemer, pårørende og andre interesserte. Mental Helse arbeider for økt åpenhet, forebygging av psykiske helseplager og et bedre helsetilbud.

Les mer her: http://www.mentalhelse.no/