NORGESDEKK SAMLER INN NESTEN EN HALV MILLION KRONER TIL WORLD CHILD CANCER!

Det er med stor glede og stolthet vi nå kan informere om at vi i 2017 til sammen klarte å samle inn 473.185 kroner til World Child Cancer! Som de fleste kjenner til lanserte Sailun Tyres tidligere «World Child Cancer Challenge» som et innsamlingsinitiativ rettet mot distributører i hele Europa, og som norsk importør av Sailun har Norgesdekk også deltatt i kampanjen. Organisasjonen World Child Cancer retter særlig fokus på bekjempelse av barnekreft i utviklingsland og drives utelukkende gjennom veldedighet.
NORGESDEKK SAMLER INN NESTEN EN HALV MILLION KRONER TIL WORLD CHILD CANCER!

Langt over målsetningen

Kampanjen har gått fra 1.04.2017 - 31.12.2017, og Norgesdekk håpet i starten å kunne samle inn 300.000 kroner til World Child Cancer. Vi vil derfor rette en stor takk til alle våre trofaste og lojale kunder som ved sine kjøp av Sailun dekk har hjulpet oss frem til dette fantastiske resultatet med et totalt beløp på 473.185 kroner, som ble langt over målsetningen!!

Allerede i starten av kampanjen ble det samlet inn 20.000 blant ansatte i Norgesdekk. Videre ble det i forbindelse med Arne Stangeland's 60 års dag samlet inn 21.600 kroner til formålet blant gjestene. Og sist men ikke minst har bidraget på kr. 4 pr. solgte Sailun person/SUV/varebildekk, pluss kr. 25 pr solgte Sailun buss/lastebil dekk gitt totalt 431.481 kroner!

Igjen vil vi rette en stor takk til alle våre kunder og samarbeidspartner som ved å kjøpe Sailun dekk har bidratt til dette fantastiske resultatet som garantert vil være til stor hjelp i kampen mot barnekreft!


Om prosjektet

Årets innsamling rettet seg denne gangen mot et helt spesifikt prosjekt, nemlig WCC sitt arbeide i Malawi. Malawi er det 6. fattigste landet i verden og for barn med kreft er dette noen av hovedutfordringene:
  • Mangel på utdannede leger, sykepleiere og helsepersonell som kan gjenkjenne kreftsymptomer.
  • Praktiske problemer knyttet til lengre sykehusopphold resulterer i at mange familier må avbryte behandlingen.
  • Oppfølging eller oppsøking av pasienter er svært vanskelig og ressurskrevende.
  • Manglende bevissthet og kunnskap om kreft som resulterer i forsinkede diagnoser.
  • Liten støtte til pårørende og meget begrensede overnattingsmuligheter for familiemedlemmer. 


Om World Child Cancer

Sailun lanserte «World Child Cancer Challenge» som et innsamlingsinitiativ rettet mot distributører i hele Europa, og som norsk importør av Sailun ble Norgesdekk utfordret til å delta i kampanjen. Organisasjonen World Child Cancer retter særlig fokus på bekjempelse av barnekreft i utviklingsland og drives utelukkende gjennom veldedighet. På verdensbasis får hvert år over 200.000 barn en kreftdiagnose. WCC sin visjon er at hvert barn i verden med kreft skal ha tilgang på best mulig behandling og pleie. WCC jobber aktivt for å øke kunnskapen om behandlingsmetoder og forbedre pleieforholdene til barn med kreft i utviklingsland.
 
wcc banner stripe