oM nORGESDEKK

MILJØFOKUS

Norgesdekk ønsker å ha et sterkt miljøfokus for å bidra til at vi alle får et bedre samfunn og liv. Dette gjør vi gjennom fokus på kvalitet i det vi leverer og vår egen drift, gjennom målrettet arbeid innen helse, sikkerhet, miljø og bærekraft. Norgesdekkskal arbeide for å forebygge forurensing, redusere negativ miljøpåvirkningog ha fokus på bærekraft. Dette gjør på flere områder:

Leverandører:
  • Vi følger opp våre leverandører, og våre 6 største leverandører er alle ISO14001-sertifiserte.
Kunder:
  • Vi har god informasjon på våre web-sider om hvordan man ivaretar dekk slik at de ikke må byttes unødvendig ofte. Informasjon om konsekvenser og farer ved å benytte vinterdekk på sommerføre.
Internt:
  • Vi sørger for retur av våre kasserte dekk til Norsk Dekkretur. Norgesdekk er medlem av Norsk Dekkretur og betaler miljøavgift på alle dekk som selges og det sikrer rett til våre kunder å få levere brukte dekk til godkjent innsamling. 
  • Vi kildesorterer avfall både på lager og kontorer.
  • Vi sørger for at våre interne biler er så fulle som mulig før de kjører, slik at de kjører færrest mulig turer

Norgesdekk har startet arbeidet med å bli Miljøfyrtårnsertifisert, og har som målsetning å bli sertifisert i løpet av 2022. Miljøfyrtårn er en stiftelse som gjennom sin sertifiseringsordning hjelper private og offentlige virksomheter å drive miljøvennlig.

Ved å være sertifisert miljøfyrtårn får vi anledning til å dokumentere vår miljøinnsats. Det innebærer at vi systematisk arbeider med tiltak i hverdagen som bidrar til en mer miljøvennlig drift og et godt arbeidsmiljø. Med sertifiseringsordningen blir miljøarbeidet forankret og prioritert, og får mer oppmerksomhet hos de ansatte.