oM nORGESDEKK

MILJØFOKUS

Norgesdekk ønsker å ha et sterkt miljøfokus for å bidra til at vi alle får et bedre samfunn og liv. Dette gjør vi gjennom fokus på kvalitet i det vi leverer og vår egen drift, gjennom målrettet arbeid innen helse, sikkerhet, miljø og bærekraft. Norgesdekk skal arbeide for å forebygge forurensing, redusere negativ miljøpåvirkning og ha fokus på bærekraft.Norgesdekk er Miljøfyrtårn sertifisert!


Norgesdekk har som mål å redusere miljøbelastningen og stimulere til grønn omstilling. Det har derfor vært viktig for oss å få på plass en miljøfyrtårn-sertifisering for å dokumentere vårt miljøengasjement for våre kunder og samarbeidspartnere. Nå er vi kommet dit at alle våre 7 avdelinger hver for seg er sertifisert som Miljøfyrtårn. Dette er vi stolte av!

Miljøfyrtårn er en anerkjent sertifisering som hjelper bedrifter å jobbe målrettet innen områdene arbeidsmiljø, avfallshåndtering, energibruk, innkjøp og transport.
Ved å være sertifisert miljøfyrtårn får vi anledning til å dokumentere vår miljøinnsats. Det innebærer at vi systematisk arbeider med tiltak i hverdagen som bidrar til en mer miljøvennlig drift og et godt arbeidsmiljø. Med sertifiseringsordningen blir miljøarbeidet forankret og prioritert, og får mer oppmerksomhet hos de ansatte.

Fakta om Miljøfyrtårn

Ledende i Norge
  • Miljøfyrtårn er Norges mest brukte sertifikat for virksomheter som vil dokumentere sin miljøinnsats og vise samfunnsansvar.
  • Over 9000 virksomheter er sertifisert som miljøfyrtårn – fra små og mellomstore enkeltvirksomheter, til store konsern og kommuner.
  • Miljøfyrtårn-sertifisering er anerkjent av myndighetene ved offentlige innkjøp, og godkjent som miljødokumentasjon i anbudskonkurranser
 
Anerkjent i Europa
  • Miljøfyrtårn er den første nasjonale ordningen i Europa som er blitt anerkjent av EU
  • Sertifiserte virksomheter kan fremlegge Miljøfyrtårn-sertifikatet som dokumentasjon når offentlige oppdragsgivere i andre europeiske land gjennomfører anbuds-konkurranser, og det er stilt krav om EMAS eller andre miljøledelsessystemer.
>>Se Norgesdekk sitt miljøregnskap