VENTILER, BOLTER OG MUTTERE

spacere

Hvorfor spacere?

Utseende - En ønsker av og til presse hjulene helt ut mot skjermkantene for å få et penere, eller kanskje et mer aggresivt utseende.
Klaring - Noen felger er ikke alltid kompatible med store bremsesett. Bremsecaliper vil kanskje ”subbe” i eikene på felgen, og spacere er nødvendig for å få klaring.

Stabilitet - Ved større hjulavstand, kan en gjøre bilen mer stabil på svingete vei, omtrent som å påmontere bredere dekk.

Norgesdekk AS anbefaler i utganspunktet ikke bruk av spacere, men av og til er man nødt for at en i hele tatt skal få montert hjulene på bilen.

Etterspørselen hos oss er størst på BMW, Mercedes og VW/Audi.

I vår nye nettbutikk er det enkelt å søke på spacere.
En kan søke eks spacer 5/112 osv
Wanda P322
Eksempelbilde
Under vist et lite utvalg av våre Bimecc spacere. Sjekk vår nettbutikk for fullt sortiment
 
Boltsirkler Tykkelse Ø Innv Ø Utv Sentrert  
5x112
5x112
5x108
4/5x108
4/5x100
4/5x100
5x130
5x100/5x112
5x108
5x114,3
5x114,3
5x114,3
5x120
5x120
5x130
5x130
5x130
5x130
4/5x100
4/5x100
4/5x108
4/5x108
4/5x114,3
4/5x98
5x108
5x120
5x98/108
6x139,7
5x130
5x120
5x120
5x120
5x112/5x100
5x100/5x112
20mm
10mm
25mm
20mm
25mm
15mm
4mm
5mm
20mm
20mm
20mm
25mm
15mm
25mm
15mm
20mm
25mm
30mm
5mm
5mm
5mm
5mm
5mm
5mm
5mm
5mm
5mm
6mm
7mm
15mm
20mm
10mm
25mm
12,5mm
66,6
66,6
65,1
65,1
57,1
57,1
71,6
57,1
63,4
60,1
67,1
66,1
72,6
72,6
71,6
71,6
71,6
71,6
57,1
54,1
65,1
63,4
67,1
58,1
60,1
74,1
58,1
110
71,6
72,6
72,6
74,1
57,1
57,1
66,6
66,6
65,1
65,1
57,1
57,1
71,6
57,1
63,4
64,1
71,6
66,1
72,6
72,6
71,6
71,6
71,6
71,6
57,1
54,1
65,1
63,4
67,1
58,1
60,1
74,1
58,1
110
71,6
72,6
72,6
74,1
57,1
57,1
JA
JA
JA
JA
JA
JA
JA
JA
JA
JA
JA
JA
JA
JA
JA
JA
JA
JA
JA
JA
JA
JA
JA
JA
JA
JA
JA
N
JA
JA
JA
JA
JA
JA
 
Wanda P322
Eksempelbilde
Under vist et lite utvalg av våre Athens spacere. Sjekk vår nettbutikk for fullt sortiment
 
Boltsirkler Tykkelse Ø Innv Ø Utv Sentrert  
5x120
5x112
4x100
5x112
5x120
5x120
5x112
4x108
4x100
5x120
3x112
5x112
5x120
5x112
5x108
5x108
5x120
5x120
5x110
5x112
5x120
4x108
5x112
3x112
4x100
5x100
5x130
5x114,3
5x114,3
5x108
5x108
5x120
5x114,3
5x120
5x108
5x112
4x100
5x130
5x112
4x100
5x130
5x114,3
5x108
5x120
5x108
3x112
6x139,7
6x139,7
5x130
5mm
5mm
5mm
12mm
12mm
12mm
12mm
12mm
12mm
12mm
15mm
16mm
16mm
16mm
16mm
16mm
16mm
16mm
17mm
20mm
20mm
20mm
20mm
20mm
20mm
20mm
20mm
20mm
20mm
20mm
20mm
20mm
20mm
20mm
20mm
25mm
25mm
25mm
30mm
30mm
30mm
30mm
30mm
30mm
30mm
50mm
30mm
35mm
30mm
72,6
66,5
60,1
57,1
72,6
64,1
66,5
65,1
57,1
74,1
57,1
57,1
72,6
66,5
65,1
63,4
65,1
74,1
65,1
57,1
72,6
63,4
66,5
57,1
57,1
57,1
71,6
66,1
67,1
63,4
63,4
65,1
60,1
74,1
63,4
66,6
57,1
71,6
66,6
57,1
71,6
66,1
63,4
74,1
63,4
57,1
106,2
106,2
84,1
72,6
66,5
60,1
57,1
72,6
64,1
66,5
65,1
57,1
74,1
57,1
57,1
72,6
66,5
65,1
63,4
65,1
74,1
65,1
57,1
72,6
63,4
66,5
57,1
57,1
57,1
71,6
66,1
67,1
63,4
63,4
65,1
60,1
74,1
63,4
66,6
57,1
71,6
66,6
57,1
71,6
66,1
63,4
74,1
63,4
57,1
106,2
106,2
84,1
Nei
Nei
Nei
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja