Ny godkjenningsordning for virksomheter som tilbyr bilpleie, hjulskift og hjullagring

Departementet har nå fastsatt en forskrift som etablerer en godkjenningsordning for bilpleie, dekklagring og hjulskift. Godkjenningsordningen innebærer at virksomhetene må dokumentere overfor Arbeidstilsynet at enkelte plikter etter blant annet arbeidsmiljøregelverket er oppfylt. Virksomheten må også sørge for at de ansatte har HMS kort.
Ny godkjenningsordning for virksomheter som tilbyr bilpleie, hjulskift og hjullagring
Det vil være forbudt for virksomhetene å selge bilvask-tjenester eller tjenester knyttet til dekkskift og dekklagring dersom de ikke er godkjent eller har søknad om godkjenning til behandling; samtidig vil det også være forbudt for kunder, herunder forbrukere, å kjøpe tjenester fra slike virksomheter. 

Forskriften vil tre i kraft 1.juli 2022. Fra og med da må virksomhetene blant annet på forhånd kunne dokumentere at de har bedriftshelsetjeneste, oppfyller kravet om vernetjeneste og har skriftlige arbeidsavtaler.

Mer info:
>> Forskrift om offentlig godkjenning for virksomheter som tilbyr bilpleie, hjulskift og hjullagring.
>> Søk om godkjenning av bilpleie, hjulskift og hjullagring