NORGESDEKK OVERTAR FELGIMPORT AS

Norgesdekk AS vokser ytterligere og fester et større grep om salg av alufelg i Norge, og har i dag gjort avtale om kjøp av 100% av aksjene i Felgimport Norge AS. Dette innebærer at Norgesdekk AS styrker sin posisjon som leverandør av alufelg, men det gir også en del andre ønskede synergier.
NORGESDEKK OVERTAR FELGIMPORT AS
Norgesdekk AS er den største ikke fabrikkeide dekk og felg grossisten i Norge, og med dette siste trekket styrkes denne stillingen ytterligere. Oppkjøpet et ledd i en strategi om å styrke utvalg av felg og markedsposisjon i Norge, samt å styrke satsingen og kompetansen på alufelg til personbil.
Norgesdekk AS har nå 8 lager rundt om på strategiske plasser i Norge og har i de senere år hatt en formidabel vekst. 

Felgimport Norge AS ble etablert i 1995 av Henning Westerås Jensen, Jørn Oskar Gillstrøm og Oddbjørn Tangen. Disse er nøkkelpersonene i selskapet også i dag, og Henning og Oddbjørn vil være med på en lang ferd videre med Norgesdekk AS.  Jørn fratrer sin stilling i Felgimport fra 01.09.2016. Felgimport har bygget opp en unik kompetanse på alufelg, og har en betydelig markedsandel Norge. Begge de to som blir med videre er karer som har grunnverdier, moral og holdning som passer hjemme i Norgesdekk. Flere i ledelsen i Norgesdekk har kjent de to i årevis. Felgimport Norge AS omsatte i 2015 for 44 millioner kroner. Alle øvrige ansatte i Felgimport blir tilbudt stilling i Norgesdekk AS.

Oppkjøpet vil bety et økt tilbud av varer og merker til kundene fra en leverandør. Dette vil også gi økt innkjøpsvolum for Norgesdekk AS som igjen vil gi bedre priser, som igjen vil komme våre kunder til gode. Oppkjøpet betyr at Norgesdekk AS ikke bare vil fremstå som den største aktøren på alufelg i Norge, men også den som har det største utvalget og den aktøren som har den aller beste kompetanse på disse produktene.

Det er planlagt å samlokalisere ordre, administrasjon og varelager til vårt nye bygg i Ytre Enebakk i 2017.
Frem til 31.12.2016 vil Felgimport Norge AS drive som separat selskap med samme adresse og kontakt som før.
Norgesdekk AS vil i 2016 omsette for ca. 650 millioner kroner i dekk og felg og har 65 ansatte. Det forventes en god vekst i salg, også i 2017.
 
Jæren /Strømmen 26.08.2016
 
 
Arne J. Stangeland
Adm. Dir.
Norgesdekk AS
For evt. henvendelser kontakt Arne J Stangeland, 90736754