JULEGAVEN FOR 2019 GÅR TIL VELDEDIG FORMÅL

I Norgesdekk har vi tidligere hatt tradisjon for å gi alle våre kunder en gave til jul, men fra 2018 ønsket vi å gjøre det litt annerledes. Ved å gi denne julegaven til veldedige formål kan vi i fellesskap bidra til å gjøre noe for andre mennesker. Norgesdekk gir derfor i år 120 000 kroner til veldedig formål i stedet for julegave til kunder.
JULEGAVEN FOR 2019 GÅR TIL VELDEDIG FORMÅL
Hvert år kommer våre ansatte med forslag til organisasjoner som driver viktig humanitært arbeid, særlig for barn og unge. For 2019 fikk vi inn 6 forskjellige forslag og skulle egentlig bare ha 5, men det blir vanskelig å utelate 1 av alle de gode forslagene.
Stiftelsen Norsk Luftambulanse, Norges Myalgisk Encefalopati (ME) Forening, Mental Helse, Barnekreftforeningen, Redningsselskapet og Kreftforeningen blir derfor tildelt 20.000 kroner hver.

Norsk Luftambulanse
Stiftelsen Norsk Luftambulanse er en ideell organisasjon som jobber for å flytte avansert livreddende medisinsk behandling ut til pasienten. Målet er å redde liv og helse gjennom å styrke luftambulansetjenesten i hele Norge.

Mer om Norsk Luftambulanse her: https://norskluftambulanse.no/​

Norges ME-forening
Norges ME-forening arbeider for å sikre og fremme ME-rammede rettigheter innenfor det offentlige hjelpeapparat. Foreningen bistår ME-syke og pårørende med informasjon og råd, og arbeider for å fremskaffe dokumentasjon, blant annet gjennom vitenskapelig basert forskning, på årsaker til, utredning og behandling av ME.

Mer om Norges ME forening her: http://www.me-foreningen.info/​

Mental Helse
Mental Helse er en medlemsorganisasjon for alle mennesker med psykiske helseproblemer, pårørende og andre interesserte. Mental Helse arbeider for økt åpenhet, forebygging av psykiske helseplager og et bedre helsetilbud.

Les mer her: http://www.mentalhelse.no/

Barnekreftforeningen
Barnekreftforeningen er en frivillig, landsdekkende organisasjon som drives av foreldre som har eller har hatt barn med kreft. Foreningen skal være en støttepartner og informasjonskilde for familier som rammes av barnekreft, samt bidra til forskning og utdanning for å bekjempe barnekreft.

Mer om Barnekreftforeningen her - https://www.barnekreftforeningen.no/

Redningsselskapet 
Redningsselskapet er en frivillig, humanitær medlemsorganisasjon som jobber for å bedre sikkerheten til sjøs og forhindre at liv går tapt på sjøen. Redningsselskapet har 1 500 redningsfolk og 50 redningsskøyter i Norge.

Mer om redningsselskapet her: https://www.redningsselskapet.no/​

Kreftforeningen
Kreftforeningen jobber for å forebygge og bekjempe kreft samt bedre livskvaliteten for pasienter og pårørende. De er en av de største bruker- og interesseorganisasjonene i Norge og arbeidet er basert på innsamlede midler og gaver. 

Mer om Kreftforeningen her: - https://kreftforeningen.no/