Windpower Lastebildekk

En ting har alle nyutviklede Windpower profiler til felles: De betaler seg. På grunn av dekkenes struktur og førsteklasses gummiblanding gir Windpower lastebildekk god økonomisk avkastning. Ut over den lave anskaffelsesprisen gir den førsteklasses stammen muligheter for ytterligere omkostningsreduksjon. Fordi Windpower lastebildekk kan uten problemer regummieres. 

 
Windpower lastebildekk