ENDREDE SATSER FOR MILJØGEBYRET

Norsk Dekkretur har fra 1.juli overtatt innkrevingen av miljøgebyr på dekk og det har blitt noen endringer i satsene. Vi oppdaterer våre prislister fortløpende!
ENDREDE SATSER FOR MILJØGEBYRET
Endringen skjer som følge av at Toll og Avgiftsdirektoratet sommeren 2015 sa opp avtalen med flere returselskap. Etter 22 år med samarbeid med Toll & Avgifts direktoratet med innkreving av Miljøgebyr på dekk via tollkreditten, blir det nå direkte kontakt mellom bedriften og Norsk Dekkretur AS fra 1. juli 2016.
 
I forbindelse med denne omleggingen har det blitt endringer i avgiften for noen dekk-kategorier, samt forenklet antall DE nummer og strukturen i tolltarifferingen.

Her følger en fullstendig oversikt over miljøgebyrsatsene for respektive dekk-kategorier:
milj%c3%b8gebyr
Se også informasjon hos Norsk Dekkretur AS: http://www.dekkretur.no/miljoegebyr/

besok-oss-pa
fac
youtube
google-pluss